گزارش دوره های پیشین

 

اولین دوره کنفرانس علمی بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی لیل فرانسه در تاریخ ۲۴ می ۲۰۱۹ در لیل فرانسه توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار خواهد گردید.