عضویت در کمیته علمی

عضویت و همکاری در کمیته علمی کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس علمی بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی لیل فرانسه با افتخار از کلیه اساتید محترم که مایل به همکاری در کمیته علمی و داوری کنفرانس می‌باشند دعوت به عمل می‌آورد، از اساتید محترم که مایل به همکاری می‌باشند تقاضا می‌شود از طریق این  آدرس  ثبت نام نموده و همچنین رزومه خود را ارسال فرمایند.