تاریخ ارسال پکیج و گواهی نامه کنفرانس
1398/03/06

پژوهشگر گرامی، پکیج و گواهی نامه های کنفرانس در تاریخ 11 خرداد 98 از طریق اداره پست ارسال می گردد و در بازه 2 الی 5 روز پس از ارسال به ادرس پستی که در پنل ثبت نموده اید تحویل داده می شود.