اطلاعیه دوم پیرامون اکسپت مقالات ISI
1398/03/25

پژوهشگران محترمی که مایل به اخذ اکسپت مقالات خود از مجلات ISI می باشند لطفا مراحل زیر مطالعه فرمایند:

1- درخواست اکسپت صرفا برای پژوهشگرانی مقدور است که مقاله آن ها پذیرفته گردیده است و هزینه ثبت نام در کنفرانس را پرداخت نموده و مقاله آنها ثبت نهایی گردیده است.

2- پژوهشگران محترمی که هزینه ترجمه مقالات را پرداخت نموده اند ملزم به انجام هیچ کدام از اقدامات زیر نمی باشند.

3- پژوهشگرانی که مقالات خود را چه در ابتدا به انگلیسی ارسال نموده و یا ترجمه نموده اند باید، مقالات ترجمه شده خود را با فرمت word2003 تا تاریخ 3 تیر ماه به ایمیل زیر ارسال نمایند:


academicpaper2015@gmail.com


توجه گردد که در فایل مقاله عنوان مقاله، نام همگی نویسندگان به همراه سمت سازمانی آنها و ایمیل نویسنده مسئول، چکیده، کلمات کلیدی و متن مقاله بهمراه فهرست منابع به شکل دقیق و صحیح درج شود، ضمنا اکیدا اعلام می گردد هر منبعی که در متن مقاله به آن اشاره نموده اید حتما در فهرست منابع درج گردد و از درج منابعی که در متن مقاله به آن اشاره ای ننموده اید در فهرست منابع اکیدا خوداری فرمایید.
کلیه جداول واشکال باید دارای شماره باشند.

4- در متن ایمیل ارسالی دقیقا موارد زیر درج شود:
الف- در موضوع ایمیل ذکر گردد : "درخواست اکسپت ISI"
ب- نام و نام خانوادگی که در پنل ثبت نام نموده اید
پ- کد مقاله
ج- نام کنفرانس، محل برگزاری کنفرانس، تاریخ برگزاری کنفرانس
د - شماره موبایل جهت تماس ضروری